Dự án: Nhà vườn
Địa điểm: Hội An
CĐT: Anh Tuấn Lê
Diện tích: 210m2