Dự án: Nhà phố (cải tạo)
Địa điểm: Đà Nẵng
CĐT: Cô Thu
Diện tích: 8,1×4,8m