Giới thiệu

About us

Chúng tôi tâm niệm rằng khách hàng chính là linh hồn của mọi dự án. Chúng tôi đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường, từ lên ý tưởng cho đến biến ý tưởng đó thành hiện thực. Đặc biệt, chúng tôi luôn đề cao nét tinh hoa truyền thống và kết hợp chúng trong những thiết kế đổi mới của mình.

Our Team

Tú Trần

FOUNDER

Đinh Trang

ACCOUNTANT

Đức Lộc

MARKETING MANAGER

Long Quân

ARCHITECT MANAGER

 

Bá Kiên

CONSTRUCTION SUPERVISION

Đoàn Thủy

INTERIOR MANAGER