Dự án” Nhà phố
Địa điểm: Đà Nẵng
CĐT: Anh Bi
Diện tích: 20x5m