Dự án: Cảo tạo căn hộ chung cư Hà Nội
CĐT: Anh Hào
Diện tích: 85m2

Từ khóa: Căn hộ chung cư