Dự án: Quán Beer
Địa điệm: 143 Tiểu La, Đà Nẵng
CĐT: Anh Hưng
Diện tích: 17,1x 5,9m